Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze site is door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Wij hebben alle moeite gedaan om juiste informatie te verschaffen. Helaas ontkomen ook wij niet aan een disclaimer. Het is namelijk altijd mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. BV Notarian sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, uit.

Deze disclaimer is van toepassing op alle website van BV Notarian, waaronder in ieder geval www.doehetzelfnotaris.nl, www.erfpachtnotarisamsterdam.nl en www.doehetzelfmakelaar.nl

Deze disclaimer geldt voor alle vormen van gebruik zoals in ieder geval:

  • het bezoek aan de website;
  • het bezoek en gebruik van de omgeving afgeschermde omgeving herkenbaar aan de url met mijn. erin;
  • het gebruik van alle opties op de website;
  • de aangeboden diensten en producten
  • het gebruik van de diensten van aangesloten notarissen en andere dienstverleners
  • de informatie die via de website is verkregen.

Copyright

Doehetzelfnotaris.nl, Doehetzelfmakelaar en erfpachtnotarisamsterdam zijn een geregistreerde handelsnaam van BV Notarian.

Copyright

BV Notarian is houder van de alle rechten van intellectuele eigendom zoals auteurs- en databankrechten. Deze rechten gelden op alle onderdelen van de site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek.

Het is niet toegestaan deze onderdelen te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of op te vragen. U kunt eventueel voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Notarian aanvragen.

© BV Notarian, 2006-2020

Menu