Estate planning

Wat is estate planning?

“Estate” is het engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is het plannen en regelen van wat u anderen wilt nalaten als u er niet meer bent.

In de Verenigde Staten werd de term estate planning voor het eerst gebruikt. Vermogende heren regelden de overdracht van hun landgoederen aan hun erfgenamen. Tegenwoordig heeft estate planning niets meer van doen met landgoederen. Het begrip wordt nu gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.

Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.

Financieel (1)

Verschillende percentages successierecht

Erfgenamen die een erfenis ontvangen betalen hierover belasting (successierecht). Afhankelijk van de soort relatie die erfgenamen hebben met de overledene, wordt door de fiscus het percentage successierecht bepaald dat door de erfgenaam moet worden afgerekend. Maar ook aan de hand van wat er testamentair en contractueel tevoren met erfgenamen is geregeld wordt dit percentage vastgesteld. Deze percentages lopen uiteen van 5 procent tot maar liefst 68 procent. Indien u exact wilt weten welk percentage voor wie geldt, kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Door enkele wetswijzigingen zijn de successierechten voor sommige gevallen aanzienlijk verhoogd. De eigen woning mag bijvoorbeeld niet meer op 60 procent van de waarde worden gewaardeerd, maar dient voor de volle waarde te worden meegerekend in de aangifte voor het successierecht.

Voor mensen zonder kinderen die bijvoorbeeld een oom, een neef of een goede vriend in hun testament tot erfgenaam willen benoemen geldt een minimum tarief van 41 procent en dit kan afhankelijk van de omvang van de verkrijging oplopen tot maar liefst 68 procent. Om dit tarief te verlagen kunnen in het testament bepaalde constructies worden opgenomen. Bijvoorbeeld: een stichting die een algemeen maatschappelijk belang vertegenwoordigd wordt tot erfgenaam benoemd en de beoogde erfgenamen krijgen een bedrag uitgekeerd. Op deze wijze zullen in veel gevallen de beoogde erfgenamen ‘netto’ meer verkrijgen en u laat tevens een bedrag na voor een goed doel.

Doordacht advies

Het is dus belangrijk dat testament en gesloten overeenkomsten zorgvuldig zijn doordacht, op basis van grondige juridische en fiscale kennis. Wij adviseren u graag hieromtrent, zodat uw erfgenamen niet voor nare verrassingen komen te staan na uw overlijden.

Wij zullen voor u een “estate planningsrapport” opstellen, waarin onder andere testament, huwelijkse voorwaarden en eventueel vemogensoverdracht bij leven (schenkingen/schuldigerkenningen) betrokken worden. Hierbij wordt tevens aandacht geschonken aan een eventuele bedrijfsovername.

Overigens zullen, als de plannen van de Wetgever worden doorgezet, per 1 januari 2010 er een hoop zaken in onder andere de tariefstructuur en de vrijstellingen wijzigen.

Aan ons kantoor is op dit moment een gecertificeerde estate planner verbonden.