Huwelijksvoorwaarden

Het opstellen van de huwelijksvoorwaarden

Gaat u trouwen? Gefeliciteerd! Wij vinden het logisch! dat u uw bezoek aan de notaris vooraf goed kunt voorbereiden of om uzelf eens aan het denken te zetten en daarom hebben wij een vragenlijst Huwelijksvoorwaarden opgesteld.

Als u trouwt zonder het maken van huwelijksvoorwaarden, bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekent dat zowel alle bezittingen als alle schulden van beide partners gezamenlijk zijn geworden. Met het maken van huwelijksvoorwaarden kunt u dit voorkomen.
Dit geldt ook voor geregistreerde partners. In dat geval maakt u partnerschapsvoorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden

Uitsluiten van financiële risico’s

Een veel gehoorde reden voor het maken van huwelijksvoorwaarden is “de eigen zaak” van (een van) van de echtgenoten. Met huwelijksvoorwaarden is het inderdaad mogelijk een stuk risico voor de andere partner uit te sluiten. Ook zonder een eigen zaak kunt u allerlei voornamelijk financiële risico’s uitsluiten.

Wij dienen u graag van advies bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden.
Wanneer u een afspraak maakt voor een bespreking over het opstellen van huwelijksvoorwaarden, krijgt u van ons een brochure en een vragenlijst toegestuurd. Met de brochure en de vragenlijst krijgt u een goede indruk van wat u in uw huwelijksvoorwaarden kunt regelen en kunt u alvast nadenken over een aantal vragen die u tijdens de bespreking worden gesteld.

Zaken die u in huwelijksvoorwaarden kunt regelen zijn bijvoorbeeld:

  • het uitsluiten van de gemeenschap van goederen;
  • het al dan niet opnemen van een beperkte gemeenschap, bijvoorbeeld een gemeenschap van inboedel of van onroerende zaken;
  • de verdeling van de kosten van de huishouding;
  • de verrekening van gespaarde inkomsten;
  • rechten op opgebouwde pensioenen tijdens het huwelijk in geval van echtscheiding.

Belangrijk!!!! Maak uw huwelijksvoorwaarden voordat u gaat trouwen!

Als u eenmaal getrouwd bent en u beslist alsnog huwelijksvoorwaarden te maken, dan kost dit u aanzienlijk meer tijd, moeite …. en geld. Bovendien bestaat de kans dat een schuldeiser van de echtgenoot de andere echtgenoot niet zomaar “wil laten gaan”.

Huwelijksvoorwaarden worden geregistreerd bij de arrondissementsrechtbank van de plaats waar u trouwt. Op die manier is het voor anderen altijd kenbaar dat iemand op huwelijksvoorwaarden is getrouwd.

Alles wat hierboven over trouwen en huwelijksvoorwaarden is gezegd, geldt ook voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap en partnerschapsvoorwaarden.

Echtscheiding

Misschien is de notaris niet de eerste instantie waar u aan denkt als u gaat scheiden. Toch kunnen wij u op een aantal gebieden van dienst zijn. Hierbij moet u denken aan de verdeling van de goederen en met name aan de verdeling van de woning, maar ook aan het aanpassen van uw testament of het wijzigen van uw huwelijksvoorwaarden voor de echtscheiding. Het kan soms wenselijk zijn om huwelijksvoorwaarden te wijzigen “in het zicht van echtscheiding”. Omdat dergelijke situaties van geval tot geval verschillen, gaat het te ver om op deze plek verder uit te weiden over dit onderwerp.
Indien u wenst, kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvende bespreking op ons kantoor, om te beoordelen of en zo ja, op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn bij uw echtscheiding.
In veel gevallen is het inroepen van een advocaat ook gewenst, met name waar het gaat om alimentatie voor de kinderen. Wij werken graag met uw advocaat samen om u van een zo goed mogelijk juridisch advies te kunnen dienen.
Tegenwoordig kunt u voor de ontbinding van een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen ook terecht bij de notaris.

Periodiek verrekenbeding

Naar aanleiding van enkele uitspraken van de Hoge Raad zijn thans in de wetgeving nieuwe regels ingevoerd. Hierdoor is het van groot belang geworden dat echtgenoten die op huwelijksvoorwaarden zijn getrouwd hun periodieke verrekenbeding uitvoeren.

Op grond van de wet zal anders aan het einde van het huwelijk verrekend moeten worden over het saldo van de niet-verrekende bedragen wat door belegging en herbelegging is ontstaan vermeerderd met de vruchten ervan. Feitelijk komt dit er op neer dat er afgerekend moet worden alsof er gemeenschap van goederen heeft bestaan tussen echtgenoten! En dit was nu juist niet de bedoeling bij het maken van de huwelijksvoorwaarden.

Omdat wij het belang van verrekening onderkennen, stellen wij aan onze cliënten een formulier ter beschikking waarmee de verrekening eenvoudiger gestalte kan worden gegeven. Indien u nog niet in bezit bent van een dergelijk formulier kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.