Nalatenschap

Bij het behandelen van een nalatenschap komt er veel op de erfgenamen af. Vooral de juridische en fiscale aspecten kunnen erg ingewikkeld zijn. Wij kunnen als notaris- en adviespraktijk een grote zorg wegnemen en u op diverse momenten bij de behandeling van dienst zijn.

Verklaring van erfrecht/akte van verdeling/aangifte voor het successierecht

De behandeling kan beperkt blijven tot het afgeven van een verklaring van erfrecht, maar kan zich ook uitbreiden tot het verzorgen van de verdeling van de nalatenschap, het verzorgen van de aangifte voor het successierecht en het bemiddelen bij eventuele onrust in de relatie tussen de erfgenamen.

Een aantal instanties, zoals bijvoorbeeld banken en de belastingdienst, zal vlak na het overlijden de erfgenamen verzoeken om een verklaring van erfrecht. Met zo’n verklaring, die door een notaris wordt afgegeven, kan één van de erfgenamen als gevolmachtigde of kan de door de overledene aangewezen “executeur testamentair” zorgen voor de afwikkeling van de nalatenschap.

De volgende zaken dient u mee te nemen indien u bij ons op kantoor komt voor een bespreking voor de afgifte van een verklaring van erfrecht:

  • een overlijdensverklaring;
  • (indien aanwezig) het trouwboekje van de overledene;
  • (een kopie van) het laatste testament;
  • gegevens van de erfgenamen (indien mogelijk ook kopieën van legitimatiebewijzen);
  • uw legitimatiebewijs.

Overeenkomst

Centraal Testamenten Register

Voordat de verklaring van erfrecht wordt afgegeven, winnen wij inlichtingen in bij het Centraal Testamenten Register en bij het bevolkingsregister van de laatste woonplaats van de overledene en zonodig bij meer bevolkingsregisters om de samenstelling van de familie te checken.

Bij een meer omvattende nalatenschap kunnen wij u van dienst zijn door u te adviseren over de toepassing van het testament en door u te begeleiden bij de verdeling van de nalatenschap. Wellicht dat door het kiezen voor een bepaalde verdeling, een bedrag aan successierechten bespaard kan worden.

De behandeling van een nalatenschap kan soms lange tijd, zelfs jaren, in beslag nemen. Juist gedurende deze lange periode kunnen wij u als onafhankelijke en onpartijdige instantie van dienst zijn. Wij doen voor u, met name sinds het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003 is ingevoerd, aan “termijnbewaking” en houden het verloop van de behandeling van de nalatenschap in de gaten.