Samenlevingscontract

Zekerheid binnen een relatie

Een samenlevingscontract zorgt voor een stuk zekerheid binnen een relatie.

Samenwonen zonder samenlevingscontract heeft (met uitzondering van enkele fiscale consequenties) geen juridische gevolgen, maar het kan gewenst zijn een aantal zaken toch op papier te zetten. Je weet immers maar nooit. Zaken die in een samenlevingscontract worden geregeld zijn onder andere:

  • de verdeling van de kosten van de huishouding;
  • de aanwijzing van de partner voor het partnerpensioen;
  • verdeling van vermogen bij het uit elkaar gaan;
  • van wie is de inboedel? is deze gemeenschappelijk of wordt er een lijst opgesteld?
  • een verblijvensbeding, waarover hieronder meer.

Samenlevingscontract

Een verblijvensbeding

Een verblijvensbeding in een samenlevingscontract betekent dat bij het overlijden of faillissement van een partner, alle goederen die gemeenschappelijk zijn, toekomen aan de andere partner. Dit kan betrekking hebben op de inboedel, maar bijvoorbeeld ook op de gemeenschappelijke woning. In sommige gevallen is dan bij het overlijden van een partner geen belasting verschuldigd. De werking van een verblijvensbeding is verminderd onder het nieuwe erfrecht, dat op 1 januari 2003 is ingevoerd.

Wij adviseren u graag over de inhoud van een voor uw situatie gewenst samenlevingscontract. Voor de goede orde: als u wilt dat uw partner van u erft indien u overlijdt, dan hebt u hiervoor een testament nodig. Een ongehuwde partner is zonder testament geen erfgenaam, ook onder het nieuwe erfrecht, dat op 1 januari 2003 is ingevoerd.

Een verblijvensbeding

Een verblijvensbeding in een samenlevingscontract betekent dat bij het overlijden of faillissement van een partner, alle goederen die gemeenschappelijk zijn, toekomen aan de andere partner. Dit kan betrekking hebben op de inboedel, maar bijvoorbeeld ook op de gemeenschappelijke woning. In sommige gevallen is dan bij het overlijden van een partner geen belasting verschuldigd. De werking van een verblijvensbeding is verminderd onder het nieuwe erfrecht, dat op 1 januari 2003 is ingevoerd.

Wij adviseren u graag over de inhoud van een voor uw situatie gewenst samenlevingscontract. Voor de goede orde: als u wilt dat uw partner van u erft indien u overlijdt, dan hebt u hiervoor een testament nodig. Een ongehuwde partner is zonder testament geen erfgenaam, ook onder het nieuwe erfrecht, dat op 1 januari 2003 is ingevoerd.