Testament

Misschien heeft u er wel eens over nagedacht. Of misschien hebt u er al één gemaakt, maar vindt u het tijd om er weer eens kritisch naar te kijken, alles verandert immers.

Een grote stap

Een testament. Voor veel mensen een grote stap, maar wel een stap die een hoop narigheid kan voorkomen.U kunt in een testament, binnen de grenzen van de wet, zelf bepalen wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden.Wij proberen uw wensen op zo’n manier in een testament te verwerken, dat een fiscaal zo gunstig mogelijke situatie gecreëerd wordt, zonder uw nabestaanden te belasten met onwerkzame situaties.

Testament

Nieuw erfrecht

Het nieuwe erfrecht, dat is ingevoerd op 1 januari 2003, heeft voor grote veranderingen gezorgd, zowel voor het notariaat als voor de particulier. Voor 2003 waren de meeste testamenten een zogenaamd “langstlevende-testament”, geschikt voor gehuwde of samenwonende mensen met kinderen. Met zo’n testament zorgde u ervoor dat de langstlevende partner goed verzorgd achterblijft (“alles gaat naar de langstlevende”).

Voor samenwonende mensen met of zonder kinderen blijft met het nieuwe erfrecht een testament nodig om de partner te laten erven. Het nieuwe erfrecht maakt een testament niet overbodig, een testament blijft ondermeer nodig voor:

 • het benoemen van een voogd over uw minderjarige kinderen na uw overlijden;
 • het benoemen van een bewindvoerder over het vermogen van uw meerderjarige kinderen (vooral van belang in de eerste jaren van de meerderjarigheid van uw kinderen);
 • het opnemen van een uitsluitingsclausule, waarbij het vermogen dat van u geërfd wordt, privévermogen is en blijft van de erfgenamen; dit vermogen hoeft dan niet te worden gedeeld bij een eventuele echtscheiding van uw erfgenamen;
 • het opnemen van een aantal fiscaal gunstige regelingen;
 • het uitsluiten van een aantal wettelijke regelingen die zonder testament tot ongewenste situaties zouden kunnen leiden;
 • Wat dient er te gebeuren bij het overlijden tegelijk met of na een partner?
 • De vererving van uw (tweede) huis in het buitenland (in veel gevallen hebben kinderen en ouders daar veel meer of andere rechten dan in Nederland);

Voor mensen zonder partner en/of kinderen kan een testament uitkomst bieden om anderen dan de wettelijke erfgenamen in uw testament op te nemen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan een goed doel. Of aan neefjes of nichtjes in plaats van broers en zusters.

Bijzondere situatie

Een situatie waar veel mensen niet direct aan denken is het overlijden van twee partners (vlak) na elkaar. De partner die als laatste overlijdt is erfgenaam van de eerst overleden partner. De familie van de partner die als laatste overlijdt erft dan “alles”, tenzij u een testament maakt waarin u dit voorkomt. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat de twee families ieder de helft erven.

Wij denken graag met u mee over het opstellen van het voor uw situatie meest gewenste testament. Wij zullen u daarbij adviseren zowel op sociaal gebied, waarbij de familieverhoudingen niet uit het oog worden verloren, als op financieel gebied, waarbij met name de fiscale kant wordt bekeken.

Een grote stap

Een testament. Voor veel mensen een grote stap, maar wel een stap die een hoop narigheid kan voorkomen.U kunt in een testament, binnen de grenzen van de wet, zelf bepalen wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden.Wij proberen uw wensen op zo’n manier in een testament te verwerken, dat een fiscaal zo gunstig mogelijke situatie gecreëerd wordt, zonder uw nabestaanden te belasten met onwerkzame situaties.

Testament

Nieuw erfrecht

Het nieuwe erfrecht, dat is ingevoerd op 1 januari 2003, heeft voor grote veranderingen gezorgd, zowel voor het notariaat als voor de particulier. Voor 2003 waren de meeste testamenten een zogenaamd “langstlevende-testament”, geschikt voor gehuwde of samenwonende mensen met kinderen. Met zo’n testament zorgde u ervoor dat de langstlevende partner goed verzorgd achterblijft (“alles gaat naar de langstlevende”).

Voor samenwonende mensen met of zonder kinderen blijft met het nieuwe erfrecht een testament nodig om de partner te laten erven. Het nieuwe erfrecht maakt een testament niet overbodig, een testament blijft ondermeer nodig voor:

 • het benoemen van een voogd over uw minderjarige kinderen na uw overlijden;
 • het benoemen van een bewindvoerder over het vermogen van uw meerderjarige kinderen (vooral van belang in de eerste jaren van de meerderjarigheid van uw kinderen);
 • het opnemen van een uitsluitingsclausule, waarbij het vermogen dat van u geërfd wordt, privévermogen is en blijft van de erfgenamen; dit vermogen hoeft dan niet te worden gedeeld bij een eventuele echtscheiding van uw erfgenamen;
 • het opnemen van een aantal fiscaal gunstige regelingen;
 • het uitsluiten van een aantal wettelijke regelingen die zonder testament tot ongewenste situaties zouden kunnen leiden;
 • Wat dient er te gebeuren bij het overlijden tegelijk met of na een partner?
 • De vererving van uw (tweede) huis in het buitenland (in veel gevallen hebben kinderen en ouders daar veel meer of andere rechten dan in Nederland);

Voor mensen zonder partner en/of kinderen kan een testament uitkomst bieden om anderen dan de wettelijke erfgenamen in uw testament op te nemen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan een goed doel. Of aan neefjes of nichtjes in plaats van broers en zusters.

Bijzondere situatie

Een situatie waar veel mensen niet direct aan denken is het overlijden van twee partners (vlak) na elkaar. De partner die als laatste overlijdt is erfgenaam van de eerst overleden partner. De familie van de partner die als laatste overlijdt erft dan “alles”, tenzij u een testament maakt waarin u dit voorkomt. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat de twee families ieder de helft erven.

Wij denken graag met u mee over het opstellen van het voor uw situatie meest gewenste testament. Wij zullen u daarbij adviseren zowel op sociaal gebied, waarbij de familieverhoudingen niet uit het oog worden verloren, als op financieel gebied, waarbij met name de fiscale kant wordt bekeken.