Tarief Omzetten erfpacht naar eeuwigdurend Amsterdam

Dit tarief is inclusief:

Werkzaamheden

Voor het omzetten van de Erfpacht in Amsterdam naar eeuwigdurende erfpacht zal de notaris het definitieve aanbod van de gemeente omzetten in een notariële akte. De notaris zal:

  • onderzoeken of de kadastrale gegevens juist zijn;
  • de gegevens van de erfpacht controleren;
  • een akte opstellen;
  • de akte inschrijven in het kadaster.

Indien er op de woning een hypotheek rust moet de notaris contact opnemen met de hypotheekbank. Hiervoor rekenen wij € 149. Dit is niet te vermijden. De reactie van de bank kan drie vervolgstappen opleveren:

  1. Er hoeft niets te gebeuren (eigenlijk heel zelden)
  2. Een aanvullende bepaling, formulier, obilgatoire overeenkomst, op te stellen door de notaris, de kosten bedragen € 89
  3. Een compleet nieuwe hypotheekakte, waarin de wijzigingen zijn verwerkt. De kosten bedragen € 650.

Menu