Besloten Vennootschap

Een B.V. is een zogenaamde rechtspersoon. Dit betekent dat een B.V. een zelfstandig persoon is met eigen bezittingen en schulden. De B.V. wordt bestuurd door bestuurders en het kapitaal van de B.V. (aandelen) is in handen van de aandeelhouders.

Een B.V. oprichten

U kunt een B.V. oprichten om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u een eenmanszaak hebt, die u graag in de vorm van een B.V. wilt voeren. Of omdat u al aandeelhouder bent van een B.V., maar die B.V. graag wilt gebruiken voor de opbouw van uw pensioen en de werkzaamheden in een andere B.V. wilt voortzetten.Of u bent al aandeelhouder in een B.V. en de zaken gaan zo goed, dat het nodig is om er nog een B.V. bij op te richten om een bepaalde tak van de werkzaamheden in onder te brengen.

Business woman with staff

Wij raden u aan om, indien u een B.V. wilt oprichten, ook een bezoek te brengen aan een accountant, omdat deze uw financiële situatie kan beoordelen en u samen met ons van goed advies kan dienen op financieel, juridisch, fiscaal en zakelijk gebied.

Minimaal startkapitaal van € 18.000

Bij de oprichting van een B.V. moet een kapitaal van minimaal € 18.000,00 bijeengebracht worden. Dit kan in contanten gebeuren – dan wordt er een bankrekening geopend waarop het bedrag wordt gestort en vervolgens geeft de bank een bankverklaring af – of “in natura”, waarbij een bestaande onderneming of een gedeelte daarvan wordt ingebracht in de nieuwe B.V.

Eventueel kan een andere constructie worden gekozen, waarbij u kunt denken aan fusie of splitsing. Uiteraard kunnen wij u ook het traject van deze procedures begeleiden.

De akte van oprichting

De akte van oprichting van een B.V. bevat de statuten van de vennootschap. In de statuten staat onder andere opgenomen:

  • de naam van de vennootschap;
  • de benoeming en ontslag van bestuurders;
  • hoe te handelen bij een voorgenomen overdracht van aandelen;
  • de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders.

Voor de oprichting is een verklaring van geen bezwaar vereist van het Ministerie van Justitie. Deze vragen wij voor u aan. De aanvraag geschiedt electronisch, waarbij het Ministerie van Justitie garandeert dat de verklaring van geen bezwaar binnen enkele weken – soms binnen een week – wordt afgegeven, mits er natuurlijk geen bijzonderheden zijn die nader moeten worden onderzocht. Ook zorgen wij voor de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en ontvangt u van ons een aandeelhoudersregister.