Stichting

Oprichting bij notariële akte

Een stichting is een rechtspersoon die kan worden gebruikt om een bepaald doel te bereiken of na streven van een persoon of een groep personen met gelijke idealen of ideeën.

Een stichting moet bij notariële akte worden opgericht. Wij kunnen u van dienst zijn bij de inrichting van de statuten en deze afstemmen op de wensen van de oprichter(s) en het doel van de stichting.

iStock_000003615748Medium

Verbod op leden en geen winstoogmerk

Een belangrijk kenmerk van de stichting – en daarmee een belangrijk verschil met de vereniging – is het verbod op leden. Daarnaast mag de stichting niet streven naar het behalen van winst. Winsten die worden gemaakt door de stichting mogen slechts overeenkomstig het doel van de stichting worden gebruikt.

De stichting kent doorgaans één orgaan: het bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting en benoemt en ontslaat zichzelf.

Voor sommige stichtingen kan een verzoek worden ingediend om als een ANBI te worden aangemerkt. Dit betekent dat voor schenkingen en nalatenschappen aan zo’n stichting een laag tarief aan schenkingsrecht of successierecht verschuldigd is. Wij kunnen u van dienst zijn bij het indienen en motiveren van het verzoek bij de Belastingdienst.