Hypotheek

Opstellen van een hypotheekakte

Een hypotheekakte wordt door de notaris gemaakt wanneer u geld leent en de geldverstrekker zekerheid wil hebben voor de nakoming van uw verplichtingen (het betalen van rente en/of aflossing) en daarbij uw woning of ander onroerend goed als onderpand wil hebben.

Onroerend goed kan slechts als onderpand fungeren door er een recht van hypotheek op te vestigen. In de meeste gevallen gebeurt dit tegelijk met de levering van een woning, waarbij direct hypotheek op de nieuw gekochte woning wordt gevestigd.

Contract

Het kan ook voorkomen dat u een nieuwe geldlening aangaat of dat u een bestaande hypotheek wordt “overgesloten” bij dezelfde of een andere bank. Een nieuwe hypotheekakte is dan nodig en hiervoor moet u naar de notaris.

Een tweede of verdere hypotheek

Indien u een tweede of verdere hypotheek of een oversluiting overweegt, is de bank of de hypotheekadviseur de aangewezen plek voor een op maat gesneden advies.

Een veel gestelde vraag over de inhoud van de hypotheekakte is die over het bedrag van de inschrijving. Stel, dat u een hypotheek afsluit in verband met een geldlening van € 100.000,00. Dan zou een passage uit de hypotheekakte kunnen luiden als volgt:

De hypotheekgever verklaarde dat vermelde hypotheek is verleend tot een bedrag van een honderd duizend euro (€ 100.000,00), te vermeerderen met renten en kosten, welke renten en kosten te zamen worden begroot op een bedrag van vijf en dertig duizend euro (€ 35.000,00), derhalve tot een totaalbedrag van een honderd vijf en dertig duizend euro (€ 135.000,00) op….

In de aangehaalde passage lijkt het alsof er een schuld van € 135.000,00 wordt gecreëerd, terwijl u maar € 100.000,00 wilde lenen. Het extra bedrag van € 35.000,00 wordt in de akte opgenomen voor het geval er in de toekomst achterstanden ontstaan in de betaling van rente en/of aflossing. Wanneer de bank besluit om het onderpand te gaan verkopen (veilen), dan wil de bank naast uw schuld van € 100.000,00 ook de achterstanden kunnen innen. De extra inschrijving maakt dit mogelijk. Indien het extra bedrag niet vermeld zou worden, dan is de bank voor de opgelopen achterstanden een zelfde schuldenaar als ieder ander en moet de bank maar afwachten of er van de opbrengst genoeg overblijft om alle achterstanden te voldoen.

Ook bij hypotheekakten zorgt de notaris voor alle geldstromen. Indien nodig worden bestaande hypotheken afgelost en taxatienota’s worden betaald.