Overig vastgoed

Diensten

Naast de aan- en verkoop van onroerend goed en het vestigen van hypotheken kunnen wij u op het gebied van vastgoed nog van dienst zijn bij:

  • splitsing in appartementsrechten;
  • verdeling van onroerend goed (bijvoorbeeld na echtscheiding, uit elkaar gaan of het ontbinden van een vennootschap);
  • het vestigen van een erfdienstbaarheid, een recht van opstal e.d.;
  • het vestigen van een erfpachtrecht;
  • het opstellen van een huurovereenkomst;
  • het begeleiden van en het adviseren over het overdragen van onroerend goed van ouders naar kinderen.