Woning

Aan- en verkoop van een woning

Bij het kopen en verkopen van een woning is het verstandig om een notaris in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van de koopovereenkomst en de hypotheekakte. Er zitten een aantal verschillen in het kopen of verkopen van een bestaande woning of nieuwbouw.

Bestaande bouw

Wanneer u besluit tot het aankopen of verkopen van een bestaande woning, al dan niet door inschakeling van een makelaar, komt u de notaris voor het eerst tegen bij het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst.

Laat u niet misleiden door het woord “voorlopig”; slechts in beperkte en nauwkeurig omschreven situaties kan een voorlopige koopakte worden ontbonden.

iStock_000006166137XSmall

Wanneer een woning “kosten koper” wordt verkocht, betaalt de koper naast de koopprijs nog de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de levering.

De overdrachtsbelasting is 6% van de waarde van woning. Over de notariskosten informeren wij u graag telefonisch of indien gewenst per post, fax of email.

Na het tekenen van de koopakte is het tijd voor de koper om aan de slag te gaan. De koper dient op een in de koopakte bepaalde datum (meestal een aantal weken na het tekenen) te zorgen voor het betalen van een waarborgsom (vaak 10% van de koopprijs) of het stellen van een bankgarantie.

Tevens dient de koper de financiering van de woning te regelen. In de meeste gevallen gebeurt dit door het afsluiten van een hypothecaire geldlening bij een bank.

Op een afgesproken datum vindt de levering van de woning plaats. De sleutels worden overgedragen, de koopprijs wordt betaald, de hypotheek van de verkoper wordt afgelost en op het notariskantoor worden de akte van levering en de hypotheekakte getekend.

De notaris zorgt voor een goed verloop van alle geldstromen, zoals:

  • het aflossen van de hypotheek van de verkoper, zodat de woning “vrij van hypotheken” wordt geleverd;
  • de betaling van overdrachtsbelasting aan de belastingdienst;
  • de verrekening tussen verkoper en koper van diverse al door de verkoper betaalde lasten, zoals onroerende zaakbelasting, waterschapslasten, rioolrechten en servicekosten;
  • het betalen van de makelaarscourtagenota’s;
  • het uitbetalen van de verkoopopbrengst aan de verkoper na aflossing van zijn hypotheek en inhouding van eventuele andere kosten.

Nieuwbouw

Indien u een nieuwbouwwoning koopt, waarvan het project op ons kantoor wordt begeleid, dan begint het traject van de aankoop met het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst bij de projectmakelaar.

Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst, waarvan wij het origineel ontvangen, zorgen wij voor de verdere behandeling van de aankoop. Wij houden de diverse data in de gaten, waarop bijvoorbeeld een waarborgsom of bankgarantie moet worden verstrekt of waarop uiterlijk de levering moet plaatsvinden.

Net als bij de bestaande bouw dient de koper een financiering voor de woning te regelen. Wanneer de levering (dat wil zeggen: de juridische levering waarbij de koper eigenaar wordt van de in aanbouw zijnde woning) plaatsvindt nog voor de oplevering, dan is nog niet het gehele bedrag van de koopsom nodig. Een aantal termijnen van de bouw zal nog niet vervallen zijn en hoeft pas later betaald te worden. Hiervoor wordt in de regel een bouwdepot gereserveerd bij de bank. Wij houden in de gaten of er voldoende bouwdepot wordt gereserveerd en vragen de benodigde gelden voor de al vervallen termijnen op bij de geldverstrekker.

De termijnen die na de juridische levering plaatsvinden, dient de koper zelf (uit het bouwdepot) te betalen. Hier komt de notaris niet meer aan te pas. Niet eerder dan bij de oplevering van de woning speelt de notaris weer een rol en controleert hij of de door de bouwer te stellen garanties kunnen worden vrijgegeven of kunnen worden aangesproken.